Krizova cesta na Velky Piatok

< Albumy

Včera sa v našej farnosti uskutočnila už tradičná krížová cesta. Veriaci putovali od kostola v Ždani až k farskému čananskému kostolu, pričom jednotlivé zastavenia krížovej cesty boli rozmiestnene v dedinách a popri ceste medzi dedinami. Ako je už zvykom, niesol sa veľký kríž na čele sprievodu a cele putovanie bolo sprevádzane spevom ľudu pod vedením kantorov.